אודות
ENGLISH
ניר כהן, לשם ושות’ הינו
משרד העוסק בליטיגציה
מורכבת, בעיקר בתחומי
המשפט המסחרי, דיני
החברות ודיני ניירות ערך,
תביעות ייצוגיות, דיני
בנקאות והגבלים עסקיים.

 

 

משרד ניר כהן, לשם ושות’ הוקם בשנת 1994 על ידי עו”ד ניר כהן ועו“ד דוד לשם. מאז הקמתו עוסק המשרד בתביעות משפטיות מורכבות בתחום המשפט המסחרי-כלכלי. המשרד מייצג גופים כלכליים כגון בנקים, מוסדות פיננסיים, חברות ציבוריות, חברות פרטיות ואנשי עסקים. המשרד מטפל ככלל בתיקים גדולים, מורכבים ועקרוניים, בעיקר בפני בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון.

המשרד מדורג מזה שנים על ידי חברות הדירוג של D&B ושל BdiCode בקבוצת הדירוג הגבוהה ביותר הן בתחום הליטיגציה המסחרית והן בתחום התובענות הייצוגיות, וכן כאחד ממשרדי הבוטיק (בכל התחומים) המובילים בישראל. כמו כן מדורג המשרד במדריכים בינלאומיים מובילים כגון Legal 500 ו-Chambers.

ניר כהן, לשם ושות‘ היה שותף להליכים שבמסגרתם נקבעו תקדימים משפטיים חשובים בתחומי פעילותו של המשרד. כמו כן, נטל המשרד חלק בהליכי החקיקה של חוק תובענות ייצוגיות, תשס“ו - 2006 וחיקוקים נוספים.