תחומי התמחות
ENGLISH

ניר כהן, לשם ושות’ מטפל בתיקי ליטיגציה מסחרית גדולים, מורכבים ועקרוניים.

בתחום דיני החברות וניירות הערך מטפל המשרד בתביעות נגזרות, תביעות נגד נושאי משרה ובעלי מניות,
סכסוכי שליטה, תביעות קיפוח, הליכים נגד רשויות שוק ההון ועוד.

בתחום התביעות הייצוגיות עוסק המשרד בייצוג נתבעים במגוון התחומים בהם מוגשות תביעות ייצוגיות
בישראל (חברות וניירות ערך, צרכנות, בנקאות, הגבלים עסקיים ועוד).

בתחום הבנקאות מייצג המשרד מוסדות בנקאיים בתיקים מורכבים, בין היתר בתביעות גדולות מול לקוחות,
בתיקים עקרוניים מול רשויות שוק ההון ובסכסוכים מול מוסדות פיננסיים אחרים.

בתחום ההגבלים העסקיים מטפל המשרד בהליכים המוגשים לערכאות שיפוטיות והכוללים סוגיות עקרוניות
בתחום זה.

כן מטפל המשרד בתביעות ובהליכים מורכבים בתחום המשפט המסחרי והמינהלי ובתיקי צווארון לבן
עקרוניים בתחום ניירות הערך ושוק ההון.